Ekosystemy startupowe – rzut oka na ranking światowy

Ekosystemy startupowe nie są czymś, o czym łatwo pisać. Trudność bierze się stąd, że to coś, czego nie widać gołym okiem. Dużo łatwiej zaobserwować jego efekty – istnienie ekosystemu startupowego mocno wpływa bowiem na poziomi innowacyjności miast, regionów i krajów. Najogólniej rzecz biorąc, można powiedzieć, że to pewnego rodzaju tkanka…